"Exploring the future of work & the freelance economy"
Dossier

Inhuur, Recruitment & Flex

Van inkoop, naar inhuur, naar inzet flex

Het aantrekken van externen, uiteenlopend van uitzendkrachten tot zelfstandig interim professionals, was de afgelopen jaren vaak alleen een inkoopaangelegenheid. Dat is aan het verschuiven. Van inkoop naar inhuur. En van aandacht voor puur inhuur naar meer aandacht voor inzet. Deze beweging zien we bij veel organisaties terug. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe inhuurstrategieën van AegonABN AmroPostNLAlliander, de NS, ING, TNO en andere casussen. Organisaties voeren meer zelf de regie als het gaat om de inhuur van externen.

Er is voldoende aanleiding voor een organisatie om de regie over het dossier inhuur zelf te voeren. Een prima onderzoek van het ministerie van Algemene Zaken noemt als voorbeeld de versnippering van de markt van leveranciers.  Leveranciers van flexibele arbeid hebben het niet makkelijk in deze markt, wat ook een aanleiding is om als organisatie de strategie voor de inhuur van externen te professionaliseren.

Wereldwijd wordt er per jaar 1.850 miljard euro aan flexibele dienstverbanden uitgegeven; in Nederland ligt dat op zo’n 32 miljard euro. Een beetje grip op deze markt, kan een aardige besparing opleveren.

De oplossing ligt niet zozeer in minder inhuren, maar wel in de manier waarop dit gebeurt. Hoe bepaal je de ideale omvang van de flexibele schil? De Amerikaanse recruitment-guru Kevin Wheeler  sprak op een ZiPconomy avond al eens over de wereldwijde queeste naar de geheime ‘vast/flex’-formule.

Waar ligt de regie?

Is het HR of de afdeling Inkoop, die in de lead zijn? Of juist de samenwerking daartussen? En wat is en wordt de rol van de hiring-manager? Komt die in de knel en moet de manager juist weer een grotere rol krijgen? Jaap Schaveling (Nyenrode) wijst op het feit dat teveel aandacht voor inkoop nadelig is voor de kwaliteit van de inhuur, Arjan van den Born stelt dat traditionele HRM systemen de innovatiekracht van organisaties ondermijnt. Een gebrek aan eigenaarschap van het inhuurproces kost organisatie momenteel veel geld.

Een ZiPconomy  onderzoek over de vraag Inhuur: HR of Inkoop?  met visies en de stand van zaken in het veld, kunt u hier gratis downlaoden.

Duidelijk is dat inhuur meer en meer een recruitmentonderwerp lijkt te worden en dat de HR-manager  zijn toegevoegde waarde kan tonen in het flexibiliseringsvraagstuk. Volgens recruitment goeroe Kevin Wheeler is het Managen flexschil grootste uitdaging voor HR . De traditionele arbeidspool evolueert naar een flexibele arbeidscommunity. Het idee van interim poule als community is een aansprekend beeld, dat ook in veel artikelen is besproken. Lessen uit het goed en effectief omgaan met externen kan een mooie leerschool zijn hoe de interne flexibiliteit verbeterd kan worden.  Of draai de boel eens om met de ‘backfill optie‘, waarbij vast personeel wordt ingezet op interim opdrachten en flexkrachten op reguliere taken.

Natuurlijk blijven kostprijsberekening en tarieven belangrijk, maar er is meer aandacht voor thema’s als employer branding, een gerichte wervingsstrategie,  onboarding en beoordeling. Traditionele HR thema’s die ook hard nodig zijn in het verbeteren van de relatie met flexkrachten. Je kan daarbij ook prima bestaande HR systemen gebruiken voor de flex-schil. Met het goede visie op hoe je omgaat met externen inclusief een adequaat HR instrumentarium brengt ons al snel tot het onderwerp van  ‘Goed opdrachtgeverschap’, wat zo belangrijk is dat we daar een apart dossier-pagina voor hebben.

Recruitment of sourcing

Wordt met dit alles recruitment van flex daarmee een vak apart? Is het tijd voor een integrale kijk op sourcing van menselijk talent? Worden recruiters ‘chief cloud officers’ die in de zwerm van talent van internen, externen, vaste en flexibele medewerkers op zoek gaan naar de beste oplossing? LinkedIn voorspeelt immers niet voor niets het einde van het concept ‘baan‘.

Recruitment in een tijd van digitalisering we komen al snel op internet. Marktplaatsen (overheden), jobboards van corporates en (commerciële) jobboards. Ze leveren veel stof voor discussie, lees maar. We houden ook een over bij met alle inhuursites profit bedrijven , marktplaatsen non profit en interim jobboards van commerciele partijen. Die laatste categorie zijn door Mark Bassie (bijna) allemaal beoordeeld

Genoeg voer om over door te lezen en discussiëren. Bryan Pena heeft het immers niet voor niets over de Stilte voor de storm en de aanstaande revolutie rond het inhuren van flexibele arbeid.  Organisaties met een heldere strategie rond inhuur, recruitment & flex hebben volgens hem een doorslaggevend concurrentievoordeel.

Nieuwe wetgeving

Een groeiend aandeel van ‘flex’ op de arbeidsmarkt gaat hand in hand met een groeiende aantal (gewijzigde) wetten. Met name de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, die de VAR gaat vervangen, zet de verhoudingen in de driehoek opdrachtgevers-zelfstandige professionals-bureaus flink op zijn kop. Voor alle drie de partijen dus zaak de actualiteit van de Wet DBA in de gaten te houden. Dat kan op deze pagina


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zipconomy/domains/dev.zipconomy.nl/public_html/wp-content/themes/zipconomy/inc/functions/default.php on line 1247

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zipconomy/domains/dev.zipconomy.nl/public_html/wp-content/themes/zipconomy/inc/functions/default.php on line 1247