"Exploring the future of work & the freelance economy"
Dossier

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is per 1 mei 2016 van kracht. Deze vervanger van de VAR gooit de contractuele verhoudingen in de driehoek opdrachtgever – bemiddelingsbureaus – zelfstandig professional flink op zijn kop. Dat geldt ook voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zonder tussenkomst van een bureau.

Ontwikkelingen rond de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties zijn daarom zeer relevant voor zowel opdrachtgevers, bureaus als zelfstandigen.

Op deze pagina bundelen eerder gepubliceerde artikelen en links naar andere website. Achtereenvolgens zijn dan:

 • Informatie
 • Implementatie: Tips en adviezen voor opdrachtgevers, zelfstandigen en bemiddelaars
 • Actualiteiten
 • Opiniestukken

Recente actualiteit (vanaf zomer 2016)

Stand van zaken Wet DBA eind december 2016:

De Wet DBA staat zo ongeveer in de ijskast. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat hij in 2017 niet gaat handhaven en geen boetes uitdeelt. Ondertussen worden er – onder regie van het Ministerie van SZW – nieuwe criteria ontwikkeld waarmee het onderscheid gemaakt kan worden tussen wie nu wel of niet als zelfstandige ingehuurd kan worden. Een besluit over die criteria worden pas door een nieuw kabinet gemaakt.  

Informatie

 • Informatiepagina van de Belastingdienst 
 • Webinars van de Belastingdienst:  voor opdrachtgevers en opdrachtnemers 
 • De brief van de Belastingdienst aan zzp’ers met een VAR
 • Verwijzing naar Factsheet van Belastingdienst, met commentaar van ZiPconomy over een aantal fouten daarin.
 • Alles huidige houders van een VAR kregen in april een brief met daarin uitleg over de Wet DBA. Die brief staat hier.
 • Toetsingskader & Handreiking Beoordelingskader: Deze zijn gepubliceerd door de Belastingdienst en geeft inzicht hoe de Belastingdienst ingezonden concept model/voorbeeld overeenkomsten geoordeeld. Het toetingkader staat in wat verkorte vorm hier. Het vollediger, uitgebreider en vooral concretere uitleg staat omschreven in de Handreiking.  Met name interessant voor diegene die een eigen modelovereenkomst willen gaan opstellen en laten toetsen. Omschreven staat bijvoorbeeld hoe opgegaan kan worden met tremen als ‘vervanging’ en ‘gezag’. eken; het is niet dat bij aanwezigheid van een criterium een overeenkomst gelijk afgewezen wordt. Voer voor specialisten dit.
 • Model- & Voorbeeldovereenkomsten: De Belastingdienst publiceert goed gekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten op hun website. Deze kunnen door opdrachtgevers (en opdrachtnemers) gebruikt worden, waarmee een opdrachtgever niet een eigen overeenkomst hoeft voor te leggen aan de belastingdienst. Ze dienen ook ter inspiratie en kunnen als voorbeeld dienen voor het opstellen van een eigen overeenkomst. Er staan op de website van de Belastingdienst drie categorieën algemene modelovereenkomsten (breed inzetbaar), voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en  – heel specifieke – overeenkomsten op beroepsniveau.
 • Het Wetsvoorstel
 • De Kamerstukken 
 • Uitleg van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties plus bezwaren.

Implementatie:

Tips en adviezen voor opdrachtgevers, zelfstandigen en bemiddelaars

 Actualiteit (tot zomer 2016, voor meest recente actualiteit: zie boven aan)

Opiniestukken voorafgaande aan Wet DBA.

Betrokken belangenorganisaties


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zipconomy/domains/dev.zipconomy.nl/public_html/wp-content/themes/zipconomy/inc/functions/default.php on line 1247

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zipconomy/domains/dev.zipconomy.nl/public_html/wp-content/themes/zipconomy/inc/functions/default.php on line 1247