"Exploring the future of work & the freelance economy"

Uniforce

Uniforce Professionals zijn zelfstandig professionals die ondernemen met de ondernemersvorm Declarabele Uren B.V. (DUBV).

Hiermee kunnen opdrachtgevers en zelfstandig professionals zonder belemmeringen samenwerken waarbij er nooit sprake is van een verkapt dienstverband.

De Uniforce Professional is naast eigenaar van zijn eigen B.V. ook als directeur in loondienst bij de B.V. waarbij hij tevens sociaal verzekerd is (WW/WIA). De professional werkt vanuit zijn eigen B.V. voor één of meerdere opdrachtgevers. Hij is zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de B.V., waaronder het vinden van nieuwe opdrachten. De opdrachtgever hoeft zich geen zorgen te maken over de arbeidsrelatie, er ontstaat geen arbeidsovereenkomst en hij hoeft geen loonheffing en sociale verzekeringspremies af te dragen. Hij is volledig gevrijwaard van naheffingen, premies en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw.